Edició 2018 MÓN HEROIC

CONVERSES I ESPECTACLES
SOBRE LA RELACIÓ ENTRE LA NATURA,
LA MUNTANYA I LA PERSONA

24 de novembre al Bruc

amb
Manuel Rivas
Núria Picas
Pedro Burruezo
Rafael Vallbona
Enric Cassú
Marianna Lozano


Dediquem la segona edició del Festival Món Heroic a pensar la relació entre la persona i la muntanya  Una relació curulla d’emocions, i a voltes, d’espiritualitat  Referents heroics vinculats a les activitats esportives de muntanya


Enguany dediquem el Festival a pensar la relació entre la persona i la natura. Ens volem centrar especialment en la relació entre la persona i la muntanya. Una relació carregada d’emocions i, per molta gent, transida també d’espiritualitat. La gent que escala, o qui fa senderisme o corre, expressa sovint un vincle amb el mitjà que transcendeix la pròpia materialitat del que fa. Aquest anar més enllà s’identifica molt sovint amb referents heroics. En alguns casos es converteixen per a molts en models a imitar.
Aquest sentit de transcendència, d’anar més enllà de la materialitat de l’espai o de la fisiologia de l’acció, comparteix escena amb un altre tendència mediàtica i comercial que des de fa temps proposa models de vida i de consum en el que la natura apareix com un reclam.
Els referents heroics vinculats a les activitats esportives de muntanya ens parlen d’un món en el que les imatges es propaguen instantàniament, un món en el que les persones continuem buscant referents de pertinença i d’identificació amb d’altres, un món en el que el se’ns proposen models de vida, un món en el que l’espiritualitat, entesa com aportació de sentit a la vida, continua sent una de les forces i inquietuds vital més poderosa.
La literatura també se’n fa ressò i l’espai natura és protagonista, context, valors i emocions que arriben als lectors múltiples i diversos, cada un amb punts de partida i experiència molt diferents vers la natura.
La muntanya també és ciència, científica i social, es regeix per lleis naturals, sobre la que l’home actua conscient i inconscientment, l’altera, la canvia…Però ella també respon i actua i es revela…
Dialogarem al Bruc sobre aquests temes, en un entorn amable i un context distès i pròxim.

 

 

VEURE EL PROGRAMA 2018

 

Món Heroic 2018 El Bruc


El Festival Món Heroic del Bruc vol entendre quins són els referents heroics actuals i per què ho són  Per què cada societat i època en crea i en destrueix contínuament  Què ha de fer una persona o col·lectiu per a que se’ls consideri herois-heroics  I sobretot, per a què necessitem els herois i l’heroic.


El Bruc

La història moderna del Bruc està associada a la llegenda del Timbaler. La Guerra contra el francès va donar peu a la creació de múltiples relats heroics. Un d’ells va ser el del Timbaler, el noi que tocant el seu timbal ajudà a foragitar a l’enemic. El noi esforçat, valent, que defensà la terra.
Al llarg del temps, la figura heroica del Timbaler ha tingut diferents vides. De fet, el que ha succeït és que se li han donat diferents vides, diferents orientacions, diferents interpretacions. Cap d’elles ha sigut casual, neutral o innòcua.

L’heroi: un punt de partida per a la participació i la reflexió socio-cultural

Els herois i heroïnes, els relats que fem sobre ells són creacions socio-culturals, polítiques, historiogràfiques, literàries, religioses, pictòriques, cinematogràfiques…Els herois i heroïnes ens parlen de nosaltres mateixos, de la nostra societat, del que temem, del que desitgem, del que valorem o del que ens agradaria poder ser i no som. En certa forma són miralls: si vols conèixer una societat, mira els seus herois i heroïnes. Moltes vegades, les hegemonies instal·len els seus herois i les seves representacions. Els veiem formar part d’identitats, elogiats però moltes vegades també posats sota sospita: què representen? Quins valors i pressupòsits reencarnen? Segueixen encaixant en les nostres expectatives i lluites quotidianes?

El Món heroic, pretén ser un espai inesgotable de reflexió, creació i participació que anualment giri en torn a un tema concret partint de la idea de l’heroi i l’heroïna, no sempre entès com a idea si no també com a concepte, com a realitat.

I volem renovar cada any el tema perquè la idea d’herois evoca sovint, de forma exagerada, de forma distorsionada, a la condició i a a mirada humana i aquesta té múltiples dimensions.

Festival Món Heroic El Bruc 2018