Can Casas / Ajuntament del Bruc

93 771 00 06 (dilluns a divendres de 9 a 14h)

C/ Bruc del Mig, 55

08294 El Bruc

bruc.monheroic@diba.cat

www.bruc.cat