Edició 2018: La natura, la muntanya, la persona


Una vegada passat el Festival, penjarem els vídeos de les taules rodones.

 

 


Edició 2017: Dones i heroïnes